Butelka wody ID’EAU dla każdego uczestnika konferencji

Jest nam niezwykle miło poinformować, że każdy uczestnik konferencji otrzyma butelkę wody ID’EAU!

ID’EAU to połączenie najlepszych zasobów natury z najbardziej zaawansowanymi osiągnięciami nauki. To wyjątkowa woda, która wspiera organizm na wiele sposobów: optymalnie nawadnia, poprawiajego wydolność poprzez zwiększenie wytrzymałościwysiłkowej, stymuluje lepszą przemianę materii, natlenia, wzmacnia i naturalnie odkwasza- pozwalając zachować balans kwasowo-zasadowy. Lepiej rozpuszcza i ekstrahuje.
Dzieje się tak dzięki odpowiednim parametrom, którymi cechuje się ID’EAU posiadając:

  • niski stopień mineralizacji – ID’EAU posiada mineralizację na poziomie wynoszącym 465 mg/l, taki stopień mineralizacji kategoryzuje ją jako najbezpieczniejszą do spożywania na codzień i przez każdego;
  • optymalne pH- ID’EAU posiada odpowiednie dla naszego organizmu, alkaliczne pH7,7 ÷ 8,0;
  • relatywnie wysoką zawartość rozpuszczonego tlenu – ID’EAU zawiera 13 ÷ 15 mg O2 na litr;
  • niezagregowaną strukturę– cząsteczki ID’EAU nie tworzą wielomolekułowych klastrów przez co lepiej się wchłaniają.

NATURALNE ŹRÓDŁO

ID’EAU jest wydobywana w Polsce z naturalnego samo-wypływowego źródła. Jego wybór był inspirowany naturą. W dążeniu do uzyskania wody ID’EAU podstawą była obserwacja wód, które w świecie uchodzą za wyjątkowe pod względem wpływu na organizm ludzki. Z obserwacji wynika, że woda z topniejących lodowców, którą spożywają ludzie z długowiecznego i rzadko chorującego plemienia Hunza w Himalajach, należy do tych wyjątkowych.Badania potwierdziły, że posiada ona małą koncentrację minerałów, a jej stałe oddziaływanie z czystym powietrzem prowadzi do rozpuszczenia w niej dużych ilości tlenu i azotu.Przekonanie, że możemy wytworzyć wodę naśladując jej naturalne właściwości pochodziło z dużego doświadczenia w produkcji wody do codziennej konsumpcji. Naukowcy uczestniczący w procesie wydobycia wody ID’EAU po wielu latach badań otrzymali taką wodę. Jest ona pobierana z naturalnie bijącego polskiego źródła i poddawana procesowi tzw. relaksacji. W warunkach naturalnych, woda po wypłynięciu ze źródła, płynie turbulentnie w wyniku grawitacji. Przemieszczając się ulega wpływowi ziemskiego stałego pola magnetycznego, a w czasie dnia oddziałuje na nią dodatkowo promieniowanie słoneczne. Niezależnie ulega ona napowietrzeniu, aż do stanu równowagi czyli maksymalnie możliwego rozpuszczenia gazów zawartych w powietrzu, w szczególności tlenu i azotu.Produkcja wody ID’EAU z uwagi na rygorystyczne założenia procesu produkcyjnego poddana jest kontroli za pomocą specjalnie wytworzonego dla tego celu systemu komputerowego. Samo źródło Borucin umiejscowione jest na terenie ekologicznie czystego regionu Niziny Śląskiej, złoże znajduje się na głębokości 60 m, czyli poniżej warstw filtracyjnych, co gwarantuje najwyższą jej czystość. Finalnie otrzymywana woda posiada stosunkowo wysoką zwartość tlenu i azotu i niską zawartość dwutlenku węgla – czyli parametry podobne do wody z topniejącego lodowca. Woda ta posiada niezwykle rzadko spotykaną strukturę związaną z niezagregowanymi klastrami,przy czym zachowuje swoje właściwości alkaliczne pH.

ID’EAU

Strona internetowa: www.ideau.pl

Komentarze