• prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski
  • dr hab. Mirosław Michalik
  • dr hab. Przemysław E. Gębal
  • dr hab. Barbara Baraniak
  • dr Joanna Trzaskalik
  • dr Elżbieta Trylińska–Tekielska