Dorota Maliszewska /WSR/ – przewodnicząca, opieka merytoryczna
e-mail: dorota.maliszewska11@gmail.com

Julia Pyttel /Słuchmed/ – opieka merytoryczna
e-mail: julia.pyttel@sluchmed.pl

Agata Nowińska /WSR/ – koordynator, sprawy organizacyjne
e-mail: agata.nowinska@wsr.edu.pl
tel. 604 924 924

Anna Antoniszyn /WSR/ – zapisy i informacje
e-mail: zapisy@konferencje.wsr.edu.pl
tel. 22 535 01 43

Małgorzata Wojciechowska /WSR/ – marketing i reklama
e-mail: malgorzata.wojciechowska@wsr.edu.pl
tel. 22 535 01 56