Zapisy

Koszt uczestnictwa: 50zł
Studenci i Absolwenci WSR: 30zł

Za udział w konferencji wydawane będą certyfikaty.

W cenie:
Wstęp na konferencję, materiały konferencyjne, woda, kawa, herbata.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik ma 7 dni na dosłanie potwierdzenia wpłaty, w innym przypadku zostanie wykreślony z listy uczestników.

Dane do wpłaty:
Wyższa Szkoła Rehabilitacji
Kasprzaka 49 01-234 Warszawa
Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych konferencji międzynarodowej przez organizatorów konferencji.