• prof. zw. dr hab. n.med. Hanna Czeczot
 • prof. zw. dr hab. n.roln. Grażyna Cichosz
 • prof. zw. dr hab. n.roln. Adam Kołątaj
 • prof. Dr hab. Agnieszka Pedrycz
 • dr hab. n.roln. Artur Jóźwik
 • dr hab. n.roln. Jolanta Klusek
 • dr hab. n.biol. Grażyna Świderska-Kołacz
 • dr n.biol. Iwona Stanisławska
 • dr n.biol. Kornelia Niemyska
 • dr n.med. Monika Wójcicka-Kloch
 • dr n.med. Magdalena Białkowska
 • dr inż. n.roln. Joanna Rachtan-Janicka
 • dr n. med. Małgorzata Czarny – Działak
 • dr Ewa Ochwanowska