Komitet organizacyjny

  • dr hab. Artur Jóźwik
  • dr Iwona Stanisławska
  • dr Marek Łyp
  • mgr Anna Sokołowska
  • mgr Małgorzata Wojciechowska
Scroll to top