GODZINAPRELEGENTOPIS
8.00 – 9.00Rejestracja uczestników
9.00Rektor WSR, Prof. Dr. Hab. n. med. Jerzy KiwerskiOtwarcie Konferencji
09.20 - 9.40dr Marek Łyp, dr Iwona Stanisławska, WSRRozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
09.40 - 10.00 dr Elżbieta Tekielska-Trylińska, WSRPredyktory wyboru studiów fizjoterapii w grupie studentów WSR. Badania langitudinarne 2011-2016.
10.00 - 10.20Prof. PhD Alejandro Galán-Mercant, University of Jaén- Spain
Wczesne wykrywanie zespołu słabości, technologie stosowane w procesie ruchu człowieka mające na celu zapobieganie niepełnosprawności
10.20 - 10.40Prof. PhD Manuel González-Sánchez, University of Málaga - Spain
Wyniki badań klinicznych jako podstawa do usprawnienia procesu interwencji medycznej
10.40 - 11.00PRZERWA KAWOWA
11.00 - 11.20Camillo di Giulio, Professor of Physiology, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-Pescara, ItalyDopływ tlenu, starzenie się i rehabilitacja
11.20 - 11.40dr Magdalena Białkowska, WSRRola dietetyka w leczeniu zespołu nocnego jedzenia
11.40 – 12.00Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowska Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Kardioprotekcyjny wpływ diety bogatej w warzywa i owoce i soki
12.00 - 12.20 Prof. dr hab. Inż. Grażyna Cichosz, UWM OlsztynDodatki do żywności - siła postępu czy po(d)stępu?
12.20 -12.40 Dr Barbara Sokołowska, WSRHumanista przy stole
12.40 - 13.20PRZERWA LUNCHOWA
13.20 - 13.40Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki WSRStany zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej
13.40 - 14.00Mr. Leonīds Afremovičs Mg.sc.admin.. Field of science – Emergency P.Stradins Medical College of the University of Latvia, Department of Medicine
Analiza czynników wpływających na sukces resuscytacji u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi z zatrzymaniem czynności serca, przeprowadzanej na etapie przedszpitalnym na Łotwie
14.00 - 14.20 Prof. Raoul Saggini, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-PescaraWpływ zastosowania robotycznej reedukacji chodu, a zastosowanie systemów sensoryczno-motorycznych, w rehabilitacji chodu oraz zaburzeniu i osłabieniu równowagi przy stwardnieniu rozsianym
14.20 - 14.40Prof. Rosa Grazia Bellomo and Giovanni Barassi, PhD, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-PescaraZintegrowane podejście do rehabilitacji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
14.40-15.00 Prof. PhD María Ruiz-Muñoz , University of Málaga - SpainPraktyczne ujęcie obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM): ocena stanu kończyn dolnych u pacjentów z udarem mózgu

15.15-17.00 Warsztaty*:

  • Pierwsza pomoc
  • Fizjoterapia w sporcie
  • Żywienie dzieci i kobiet w ciąży

*Warsztaty odbywają się w tym samym czasie