GODZINAOPISPRELEGENT
8.30 – 9.00Rejestracja uczestników
9.00Otwarcie konferencji
9.15 Natural product-based drug discoverydr hab. Atanas G. Atanasov,
Department of Pharmacognosy, University of Vienna, Vienna, Austria; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
9.45 Nutraceutyki i żywność funkcjonalna; żywność jako środek leczniczy - szanse i zagrożeniadr Ewelina Zabost, Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
10.00Napoje roślinne - zastosowanie w profilaktyce i terapii alergii na białka mleka krowiego dr Joanna Rachtan-Janicka,
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
10.25 – 10.45Przerwa
10.45Czynniki utrudniające otyłym uzyskiwanie zamierzonej utraty masy ciaładr n. med. Magdalena Białkowska,
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
11.10Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży – problem naszych czasówAlicja Syc, mgr Agnieszka Chmielewska,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Strefa Zdrowia, Warszawa
11.25Wpływ stresu na zachowania żywieniowedr hab. Bożena Witek,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
11.40Epigenetyka - przyszłość żywienia 30 minutdr hab. Grażyna Świderska-Kołacz,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
12.10-12.30Przerwa
12.30Właściwości lecznicze grzybów dr hab. Joanna Ślusarczyk,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
12.45Helicobacter pylori - nowe postępowanie diagnostyczne dr Aneta Kondrzycka-Dąda,
dr Joanna Skubis-Zegadło,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
13.00Fakty i mity produkcji drobiarskiej dr hab. Monika Michalczuk,
Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego, Warszawa
13.15Stosowanie barwników w diecie kurczaków a ich właściwościKatarzyna Asman,
firma DSM Nutritional Products Sp. z o.o.