dr n. med. Magdalena Białkowska,
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa