dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa