dr hab. Monika Michalczuk,
Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego, Warszawa