dr Aneta Kondrzycka-Dąda, dr Joanna Skubis-Zegadło,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa