dr Joanna Rachtan-Janicka,
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Godr Joanna Rachtan-Janicka, Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawaspodarstwa Wiejskiego, Warszawa