dr Ewelina Zabost,
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa