dr hab. Joanna Ślusarczyk,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce