dr hab. Bożena Witek,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce