14 grudnia 2018r. w Wyższej Szkole Rehabilitacji odbędzie się konferencja naukowa pt „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka”.
Do organizacji zaprosiliśmy firmę Słuchmed oraz Wydawnictwo Harmonia.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie strategii oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnicy konferencji będą mogli się zapoznać z najnowszą wiedzą naukową i działaniami praktycznymi związanymi z diagnostyką i usprawnianiem dzieci oraz wspieraniem ich rodzin.

W konferencji wezmą udział znani i cenieni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w kraju oraz praktycy zajmujący się problemami zaburzeń rozwojowych dziecka.
Konferencja skierowana jest do nauczycieli, terapeutów, specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów kierunków psychologiczno – pedagogicznych oraz wszystkich specjalistów działających w obszarze edukacji i terapii dzieci i młodzieży.

Koszt uczestnictwa: 50 zł/ studenci i absolwenci WSR 30 zł

Cena obejmuje: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne oraz przerwę kawową.

GODZINAPRELEGENTOPIS
9.00-9.30Rejestracja uczestników
9.30 Otwarcie konferencji, przywitanie gości
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski,
Rektor WSR
9.45Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski,
kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie
Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego, a jego terapia
10.15dr Joanna Trzaskalik,
Akademia Ignatianum w Krakowie
Choroby układu oddechowego czynnikiem ryzyka dyslalii
10.45mgr Anna Jaźwińska – Chren,
neurologopeda, własna praktyka logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna
11.10mgr Julia Pyttel,
logopeda dyplomowany ze specjalnością surdologopedy i neurologopedy, Koordynator Projektu APD – Słuchmed
Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego w szkole i w życiu codziennym
11.30mgr Monika Knychalska-Zbierańska,
neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biomed
Metoda Warnkego w treningu słuchowym pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
12.15 – 12.45Dyskusja, przerwa kawowa
12.45Gość specjalny:

prof. Bronisław Rocławski
, Szkoła Wyższa Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych
Glottodydaktyka w edukacji początkowej gwarantem nauczania bez niepowodzeń”
13.15 dr Ewa Bujak,
Adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, projektantka i producent klocków Moovie
Obserwacja, analiza, terapia – wczesna interwencja
13.45dr hab. Barbara Baraniak,
prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Osoby z niepełnosprawnościami nie marginalizowane, ale edukowane z szansami na zatrudnienie
14.15mgr Bernika Żuk - Drążyk,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji
Metoda F.E.D. jako propozycja terapii skolioz idiopatycznych u dzieci
14.45 Monika Słowińska,
psycholog, od 2013 roku zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Magdalena Kawa,
psycholog, superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, doktorantka prof. Ewy Pisuli w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Trudności w komunikowaniu się, a zachowania trudne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
15.15dr Krzysztof Szamburski,
dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP", doktor nauk humanistycznych, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Agnieszka Siwińska,
wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP", neurologopeda, pedagog specjalny.
Organizacja terapii niepłynności mówienia dzieci i młodzieży w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP".
15.45mgr Jacek Stojanowski,
pedagog specjalny
Każdy, nawet ten kto nie mówi, ma wiele do powiedzenia
16.15Dyskusja, zakończenie konferencji

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski
  • dr hab. Mirosław Michalik
  • dr hab. Przemysław E. Gębal
  • dr hab. Barbara Baraniak
  • dr Joanna Trzaskalik
  • dr Elżbieta Trylińska–Tekielska

Komitet organizacyjny:

Dorota Maliszewska /WSR/ – przewodnicząca, opieka merytoryczna
e-mail: dorota.maliszewska11@gmail.com

Julia Pyttel /Słuchmed/ – opieka merytoryczna
e-mail: julia.pyttel@sluchmed.pl

Agata Nowińska /WSR/ – koordynator, sprawy organizacyjne
e-mail: agata.nowinska@wsr.edu.pl
tel. 604 924 924

Anna Antoniszyn /WSR/ – zapisy i informacje
e-mail: zapisy@konferencje.wsr.edu.pl
tel. 22 535 01 43

Małgorzata Wojciechowska /WSR/ – marketing i reklama
e-mail: malgorzata.wojciechowska@wsr.edu.pl
tel. 22 535 01 56

PATRON HONOROWY


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Sponsor

Patronat medialny