2017 rok – 10-lecie Wyższej Szkoły Rehabilitacji.
Od 10 lat rozwijamy i wspieramy pasje młodych ludzi. Czy to dużo ? Dla nas tak. Dużo pracy, radości, nowopoznanych ludzi i wykształconych absolwentów.
Możemy się poszczycić czterema kierunkami studiów, studiami podyplomowymi, kursami oraz ciekawymi wydarzeniami dla studentów. Rozpoczęliśmy również współpracę w ramach projektu Erasmus + i uruchomiliśmy własne wydawnictwo.
W związku z tą wyjątkową okazją zapraszamy na jubileuszową konferencję.

Konferencja „Postępy nauk o zdrowiu”, to wydarzenie międzynarodowe, w którym będziemy gościć m.in : Prof. Camillo di Giulio, Prof. Alejandro Galán-Mercant, Prof. María Ruiz-Muñoz Prof. Manuel González-Sánchez, Prof. Krzysztofa Bieleckiego , Prof. Grażynę Cichosz oraz wielu innych wybitnych specjalistów.
Serdecznie zapraszamy do naukowego rozpoczęcia jubileuszu Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

Agenda Konferencji “Postępy nauk o zdrowiu”:

GODZINAPRELEGENTOPIS
8.00 – 9.00Rejestracja uczestników
9.00Rektor WSR, Prof. Dr. Hab. n. med. Jerzy KiwerskiOtwarcie Konferencji
09.20 - 9.40dr Marek Łyp, dr Iwona Stanisławska, WSRRozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
09.40 - 10.00 dr Elżbieta Tekielska-Trylińska, WSRPredyktory wyboru studiów fizjoterapii w grupie studentów WSR. Badania langitudinarne 2011-2016.
10.00 - 10.20Prof. PhD Alejandro Galán-Mercant, University of Jaén- Spain
Wczesne wykrywanie zespołu słabości, technologie stosowane w procesie ruchu człowieka mające na celu zapobieganie niepełnosprawności
10.20 - 10.40Prof. PhD Manuel González-Sánchez, University of Málaga - Spain
Wyniki badań klinicznych jako podstawa do usprawnienia procesu interwencji medycznej
10.40 - 11.00PRZERWA KAWOWA
11.00 - 11.20Camillo di Giulio, Professor of Physiology, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-Pescara, ItalyDopływ tlenu, starzenie się i rehabilitacja
11.20 - 11.40dr Magdalena Białkowska, WSRRola dietetyka w leczeniu zespołu nocnego jedzenia
11.40 – 12.00Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowska Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Kardioprotekcyjny wpływ diety bogatej w warzywa i owoce i soki
12.00 - 12.20 Prof. dr hab. Inż. Grażyna Cichosz, UWM OlsztynDodatki do żywności - siła postępu czy po(d)stępu?
12.20 -12.40 Dr Barbara Sokołowska, WSRHumanista przy stole
12.40 - 13.20PRZERWA LUNCHOWA
13.20 - 13.40Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki WSRStany zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej
13.40 - 14.00Mr. Leonīds Afremovičs Mg.sc.admin.. Field of science – Emergency P.Stradins Medical College of the University of Latvia, Department of Medicine
Analiza czynników wpływających na sukces resuscytacji u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi z zatrzymaniem czynności serca, przeprowadzanej na etapie przedszpitalnym na Łotwie
14.00 - 14.20 Prof. Raoul Saggini, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-PescaraWpływ zastosowania robotycznej reedukacji chodu, a zastosowanie systemów sensoryczno-motorycznych, w rehabilitacji chodu oraz zaburzeniu i osłabieniu równowagi przy stwardnieniu rozsianym
14.20 - 14.40Prof. Rosa Grazia Bellomo and Giovanni Barassi, PhD, Università "G.d'Annunzio"-Chieti-PescaraZintegrowane podejście do rehabilitacji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
14.40-15.00 Prof. PhD María Ruiz-Muñoz , University of Málaga - SpainPraktyczne ujęcie obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM): ocena stanu kończyn dolnych u pacjentów z udarem mózgu

15.15-17.00 Warsztaty*:

 • Pierwsza pomoc
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Żywienie dzieci i kobiet w ciąży

*Warsztaty odbywają się w tym samym czasie

Prelegenci:

Prof. dr hab. Grażyna Cichosz Prof. dr hab. Grażyna Cichosz

Temat prelekcji: „Dodatki do żywności – siła postępu czy po(d)stępu?”
Prof. dr hab. Grażyna Cichosz  jest specjalistą w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Realizuje wykłady na Wydziale Nauki o Żywności oraz Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także na Wydziale Rehabilitacji (kierunek dietetyka) Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe to, przede wszystkim, zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w związku z globalizacją produkcji oraz prozdrowotne właściwości mleka, a zwłaszcza tłuszczu mlekowego. Wiedzę nt. tłuszczów jadalnych (olejów, margaryn, masła) oraz ich znaczenia w profilaktyce chorób dieto zależnych prof. Grażyna Cichosz  popularyzuje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, a także w internecie i  programach telewizyjnych.
profesor dr hab. n. med. Bielecki KrzysztofProfesor dr hab. n. med. Bielecki Krzysztof

Temat prelekcji: Stany zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej
specjalista chirurg ogólny i specjalista w chirurgii onkologicznej, wieloletni nauczyciel akademicki - od 1960 roku.
Urodzony 2.sierpnia 1938 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez okres 45 lat nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ostatnim miejscem pracy akademickiej była Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP, którą kierował przez 20 lat do roku 2008.
W latach 1994-1998 konsultant krajowy w chirurgii ogólnej. Członek wielu towarzystw naukowych i specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Autor ponad 300 publikacji naukowych, członek kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. W roku 2008 przeszedł na emeryturę ale dalej jest aktywnym chirurgiem i wykładowcą.

Aktualnie pracuje w Szpitalu Solec sp z o.o. w Warszawie. Od ponad 7 lat jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN 1987r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Jest członkiem Honorowym trzech towarzystw naukowych: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polski Klub Trzustkowy, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. W 2016 roku został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pusko–Zdrój. Żonaty, ma trzech dorosłych synów: Pawła Krzysztofa, Roberta Macieja. Ukochał Czarną Hańczę, Busko-Zdrój i Kużnicę na Półwyspie Helskim. Śpiewa amatorsko w Chorze Surma i Medicantus OIL w Warszawie
Mg.sc.admin Leonīds AfremovičsMg.sc.admin Leonīds Afremovičs

Temat prelekcji: Analiza czynników wpływających na sukces resuscytacji u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi z zatrzymaniem czynności serca przeprowadzanej na etapie przedszpitalnym na Łotwie.
Wykładowca na łotewskim uniwersytecie P. Stradins Medical College, na Wydziale Medycyny, na kierunku lekarskim. Dziedzina nauki – medycyna ratunkowa.
Główne obszary badań naukowych to medycyna ratunkowa i resuscytacja, w sferze jego zainteresowań naukowych leży także medycyną katastrof.
Prof. PhD. María Ruiz-MuñozProf. PhD. María Ruiz-Muñoz

: Praktyczne ujęcie obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM): ocena stanu kończyn dolnych u pacjentów z udarem mózgu
Wykładowca na Uniwersytecie w Maladze, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunku pielęgniarstwo i pediatria. Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA). Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu.
Główne obszary badań naukowych to rozwój i walidacja narzędzi pomiarów wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (PROM) w naukach o zdrowiu. Zainteresowania naukowe: badania przedkliniczne w zakresie fizjologii i biomechaniki w zastosowaniu do dysfunkcji mięśniowo-szkieletowej stopy oraz kostki.
 Prof. PhD. Alejandro Galán-Mercant Prof. PhD. Alejandro Galán-Mercant

Temat prelekcji: Wczesne wykrywanie zespołu słabości, technologie stosowane w procesie ruchu człowieka mające na celu zapobieganie niepełnosprawności.
Wykładowca na Uniwersytecie w Jaén, na wydziale nauk o zdrowiu, na kierunku nauki o zdrowiu. Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA). Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu.
Główne obszary prac naukowych to interdyscyplinarne badania, w szczególności na osobach w podeszłym wieku przy użyciu narzędzi do analizy zmiennych funkcjonalnych do diagnozowania i zapobiegania zespołu kruchości .
Prof. PhD. Manuel González-SánchezProf. PhD. Manuel González-Sánchez

Temat prelekcji: Dowody kliniczne jako podstawa do usprawnienia procesu interwencji medycznej.
Wykładowca na Uniwersytecie w Maladze, na wydziale nauk o zdrowiu, na kierunku fizjoterapia.
Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA).

Główne obszary prac naukowych to interdyscyplinarne badania skupiające się na neurologicznych schorzeniach narządu ruchu. Rozwój i walidacja narzędzi pomiarów wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (PROM) oraz obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM) w naukach o zdrowiu.
Camillo di GiulioCamillo di Giulio, Professor of Physiology, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara (Italy)

Temat prelekcji: Dopływ tlenu, starzenie się i rehabilitacja.
Prof. Camillo Di Giulio jest profesorem i doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie neurologii i geriatrii. Jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w katedrze fizjologii na wydziale medycznym w Uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti we Włoszech.

Zakres jego badań naukowych obejmuje fizjologię oddechu w różnorodnych aspektach detekcji tlenu, w szczególności w mechanizmach oraz modulacji chemoreceptorów u osób w różnym wieku.
Prof. Raoul SagginiProf. Raoul Saggini, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Profesor zwyczajny w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, Dyrektor studiów podyplomowych z dziedziny medycyny fizycznej I rehabilitacji, dyrektor kierunku fizjoterapia na uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti.
Jest absolwentem medycyny i chirurgii, ukończył też studia z dziedziny ortopedii i traumatologii, medycyny fizycznej i rehabilitacji oraz medycyny sportu.

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja, nowe technologie w medycynie fizycznej i rehabilitacji oraz nowe technologie w leczeniu patologii narządu ruchu.
Prof. Rosa Grazia BellomoProf. Rosa Grazia Bellomo, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Profesor nadzwyczajny w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, główny opiekun kliniczny studiów podyplomowych z dziedziny medycyny fizycznej I rehabilitacji na uniwersytecie "G. d'Annunzio"w Chieti.
Jest absolwentką kierunku medycyna i chirurgia, ukończył też studia z dziedziny medycyny fizycznej i rehabilitacji oraz medycyny sportu główny .

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja, nowe technologie w neurorehabilitacji oraz rehabilitacja termalna.
Giovanni BarassiGiovanni Barassi, PhD, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Koordynator kierunku fizjoterapia na uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti. Ukończył studia licencjackie z fizjoterapii, magisterskie z zakresu nauk o kulturze fizycznej; jest doktorem nauk stosowanych i technologii w medycynie rehabilitacyjnej.

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja; manualna terapia nerwowo-mięśniowa.
dr Barbara Sokołowskadr Barbara Sokołowska

Temat prelekcji: Humanista przy stole
Barbara Sokołowska, ur. 1967 r. w Jaśle, doktor nauk humanistycznych. Na co dzień nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle; wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, zajmuje się etyką, bioetyką, kulturą i filozofią.

Z zamiłowania krytyk literacki. Publikowała w „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazie”, „Twórczości”, współpracuje z „Toposem”. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymała Nagrodę Miasta Jasła.
Dr Elżbieta Trylińska -Tekielska

Temat prelekcji: Predyktory wyboru studiów fizjoterapii w grupie studentów WSR. Badania langitudinarne 2011-2016.
Dr Elżbieta Trylińska-Tekielska, zajmuje się psychologią kliniczną, psychologią osobowości, psychologią traumatologiczną. Na co dzień wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Od 15 lat pracuje jako psycholog hospicyjny oraz koordynator wolontariatu hospicyjnego. Jej zainteresowania to przede wszystkim szeroko pojęta psychologia, ale również muzyka i sport.
dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowskadr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowska

Temat prelekcji: Kardioprotekcyjny wpływ diety bogatej w warzywa i owoce i soki
Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka prac z dziedziny dietetyki, żywienia człowieka, public health nutrition.

Ekspert w kampaniach żywieniowych w Polsce i w Europie, aktywnie wspiera promocję zdrowego sposobu żywienia pacjentów i ich rodzin.
dr Marek Łypdr Marek Łyp

Temat prelekcji: Rozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
Doktor Marek Łyp, Prodziekan ds. Nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Współpracował przez wiele lat z Wydziałem Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Rehabilitacji WUM.

Jest autorem i współautorem ponad 150 różnego rodzaju prac z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Prowadził zajęcia z lekarzami i fizjoterapeutami specjalizującymi się w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Jest promotorem ponad trzystu prac licencjackich i magisterskich studentów fizjoterapii i nauk o zdrowiu.
dr Iwona Stanisławskadr Iwona Stanisławska

Temat prelekcji: Rozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
Doktor Iwona Anna Stanisławska, przez wiele lat zajmowała się śródbłonkiem naczyniowym w różnych modelach zapalenia w Katedrze Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym i organelli komórkowych. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Dietetyki w WSR w Warszawie.

Regulamin uczestnictwa w sympozjum naukowym oraz w konferencji międzynarodowej

I. Sposób organizacji i tryby kształcenia

 1. Organizatorem Sympozjum oraz Konferencji jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum i Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Uczestnikami Sympozjum i Konferencji są studenci fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego ale także pedagogiki i neuropsychologii, oraz inne osoby zainteresowane tematyką wydarzeń oraz przedstawiciele sponsorów, partnerów.
 4. W ramach sympozjum i konferencji odbywać się będą wykłady naukowo-dydaktyczne oraz warsztaty doszkalające.

II. Prawa i obowiązki uczestników sympozjum

 1. Warunkiem udziału w sympozjum i konferencji – jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź zgłoszenie osobiście w budynku Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Termin zgłaszania udziału w wydarzeniach upływa w dniu 28 lutego 2017 r.
 2. Udział w Sympozjum jest bezpłatny.
 3. Udział w Konferencji jest płatny, zgodnie z informacjami na stronie www.konferencjewsr.pl
 4. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacja Uczestnika winna być dokonana w formie pisemnej, bądź telefonicznej.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji nie później niż 30 dni przed terminem Konferencji, możliwy jest zwrot dokonanej wpłaty. W terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji lub w przypadku nieprzybycia
  Uczestnika na Konferencję, bez wcześniejszego oświadczenia o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za Konferencję w pełnej wysokości.
 8. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji innego wskazanego Uczestnika.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia kosztów w przypadku zniszczenia mienia należącego do Wyższej Szkoły Rehabilitacji.
 10. Następstwem nieprzestrzegania regulaminu może być nakaz opuszczenia sympozjum, konferencji.

III. Zakres obowiązków organizatora i wykładowców

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie sympozjum, konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania sympozjum bądź konferencji z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.
 3. Organizator nie dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych dla Uczestników. Uczestnicy dokonują opłaty za noclegi we własnym zakresie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas sympozjum, konferencji, seminarium.
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz do czynności niezbędnych do organizacji. W trakcie sympozjum, konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, na stronie wydarzenia, oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.
 6. Terminy i formę zgłoszonych prac ustala Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

IV. Sposób potwierdzenia ukończenia kształcenia

 1. Uczestnik bierny (słuchacz) po zakończeniu wydarzenia otrzyma certyfikat drogą mailową.
 2. Uczestnik bierny (słuchacz), który opuści sympozjum, konferencję przed jego zakończeniem nie otrzyma certyfikatu.
 3. Uczestnik czynny (mówca) zobowiązuje się do przestrzegania czasu referatu.
 4. Uczestnik bierny (słuchacz) zobowiązuje się do przybycia na wyznaczoną godzinę.

V. Pozostałe postanowienia

 1. O rezerwacji miejsc na sympozjum, konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Forma i regulamin przyjmowania prac konkursowych opisana jest na stronie www.sympozjumstudenckiewsr.pl w zakładce „Informacje dla uczestników”.
 3. W przypadku odwołania sympozjum, konferencji, Organizator poinformuje uczestników o odwołaniu.
 4. Sympozjum, konferencja mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).
 5. Wszystkie informacje organizacyjne dostępne są na oficjalnych stronach internetowych:
  http://sympozjumstudenckiewsr.pl/
  https://konferencje.wsr.edu.pl/