• Regulamin uczestnictwa w sympozjum naukowym oraz w konferencji międzynarodowej >>>
  • Zasady zgłaszania referatów na sympozjum >>>
  • Abstrakt >>>