Prof. dr hab. Grażyna Cichosz Prof. dr hab. Grażyna Cichosz

Temat prelekcji: „Dodatki do żywności – siła postępu czy po(d)stępu?”
Prof. dr hab. Grażyna Cichosz  jest specjalistą w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Realizuje wykłady na Wydziale Nauki o Żywności oraz Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także na Wydziale Rehabilitacji (kierunek dietetyka) Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe to, przede wszystkim, zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w związku z globalizacją produkcji oraz prozdrowotne właściwości mleka, a zwłaszcza tłuszczu mlekowego. Wiedzę nt. tłuszczów jadalnych (olejów, margaryn, masła) oraz ich znaczenia w profilaktyce chorób dieto zależnych prof. Grażyna Cichosz  popularyzuje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, a także w internecie i  programach telewizyjnych.
profesor dr hab. n. med. Bielecki KrzysztofProfesor dr hab. n. med. Bielecki Krzysztof

Temat prelekcji: Stany zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej
specjalista chirurg ogólny i specjalista w chirurgii onkologicznej, wieloletni nauczyciel akademicki - od 1960 roku.
Urodzony 2.sierpnia 1938 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez okres 45 lat nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ostatnim miejscem pracy akademickiej była Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP, którą kierował przez 20 lat do roku 2008.
W latach 1994-1998 konsultant krajowy w chirurgii ogólnej. Członek wielu towarzystw naukowych i specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Autor ponad 300 publikacji naukowych, członek kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. W roku 2008 przeszedł na emeryturę ale dalej jest aktywnym chirurgiem i wykładowcą.

Aktualnie pracuje w Szpitalu Solec sp z o.o. w Warszawie. Od ponad 7 lat jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN 1987r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Jest członkiem Honorowym trzech towarzystw naukowych: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polski Klub Trzustkowy, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. W 2016 roku został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pusko–Zdrój. Żonaty, ma trzech dorosłych synów: Pawła Krzysztofa, Roberta Macieja. Ukochał Czarną Hańczę, Busko-Zdrój i Kużnicę na Półwyspie Helskim. Śpiewa amatorsko w Chorze Surma i Medicantus OIL w Warszawie
Mg.sc.admin Leonīds AfremovičsMg.sc.admin Leonīds Afremovičs

Temat prelekcji: Analiza czynników wpływających na sukces resuscytacji u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi z zatrzymaniem czynności serca przeprowadzanej na etapie przedszpitalnym na Łotwie.
Wykładowca na łotewskim uniwersytecie P. Stradins Medical College, na Wydziale Medycyny, na kierunku lekarskim. Dziedzina nauki – medycyna ratunkowa.
Główne obszary badań naukowych to medycyna ratunkowa i resuscytacja, w sferze jego zainteresowań naukowych leży także medycyną katastrof.
Prof. PhD. María Ruiz-MuñozProf. PhD. María Ruiz-Muñoz

: Praktyczne ujęcie obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM): ocena stanu kończyn dolnych u pacjentów z udarem mózgu
Wykładowca na Uniwersytecie w Maladze, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunku pielęgniarstwo i pediatria. Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA). Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu.
Główne obszary badań naukowych to rozwój i walidacja narzędzi pomiarów wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (PROM) w naukach o zdrowiu. Zainteresowania naukowe: badania przedkliniczne w zakresie fizjologii i biomechaniki w zastosowaniu do dysfunkcji mięśniowo-szkieletowej stopy oraz kostki.
 Prof. PhD. Alejandro Galán-Mercant Prof. PhD. Alejandro Galán-Mercant

Temat prelekcji: Wczesne wykrywanie zespołu słabości, technologie stosowane w procesie ruchu człowieka mające na celu zapobieganie niepełnosprawności.
Wykładowca na Uniwersytecie w Jaén, na wydziale nauk o zdrowiu, na kierunku nauki o zdrowiu. Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA). Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu.
Główne obszary prac naukowych to interdyscyplinarne badania, w szczególności na osobach w podeszłym wieku przy użyciu narzędzi do analizy zmiennych funkcjonalnych do diagnozowania i zapobiegania zespołu kruchości .
Prof. PhD. Manuel González-SánchezProf. PhD. Manuel González-Sánchez

Temat prelekcji: Dowody kliniczne jako podstawa do usprawnienia procesu interwencji medycznej.
Wykładowca na Uniwersytecie w Maladze, na wydziale nauk o zdrowiu, na kierunku fizjoterapia.
Jest członkiem grupy naukowej FE-14 „Clinimetric” w Instytucie Biomedycyny w Maladze (IBIMA).

Główne obszary prac naukowych to interdyscyplinarne badania skupiające się na neurologicznych schorzeniach narządu ruchu. Rozwój i walidacja narzędzi pomiarów wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (PROM) oraz obiektywnych wyników badań klinicznych (OCOM) w naukach o zdrowiu.
Camillo di GiulioCamillo di Giulio, Professor of Physiology, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara (Italy)

Temat prelekcji: Dopływ tlenu, starzenie się i rehabilitacja.
Prof. Camillo Di Giulio jest profesorem i doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie neurologii i geriatrii. Jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w katedrze fizjologii na wydziale medycznym w Uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti we Włoszech.

Zakres jego badań naukowych obejmuje fizjologię oddechu w różnorodnych aspektach detekcji tlenu, w szczególności w mechanizmach oraz modulacji chemoreceptorów u osób w różnym wieku.
Prof. Raoul SagginiProf. Raoul Saggini, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Profesor zwyczajny w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, Dyrektor studiów podyplomowych z dziedziny medycyny fizycznej I rehabilitacji, dyrektor kierunku fizjoterapia na uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti.
Jest absolwentem medycyny i chirurgii, ukończył też studia z dziedziny ortopedii i traumatologii, medycyny fizycznej i rehabilitacji oraz medycyny sportu.

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja, nowe technologie w medycynie fizycznej i rehabilitacji oraz nowe technologie w leczeniu patologii narządu ruchu.
Prof. Rosa Grazia BellomoProf. Rosa Grazia Bellomo, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Profesor nadzwyczajny w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji, główny opiekun kliniczny studiów podyplomowych z dziedziny medycyny fizycznej I rehabilitacji na uniwersytecie "G. d'Annunzio"w Chieti.
Jest absolwentką kierunku medycyna i chirurgia, ukończył też studia z dziedziny medycyny fizycznej i rehabilitacji oraz medycyny sportu główny .

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja, nowe technologie w neurorehabilitacji oraz rehabilitacja termalna.
Giovanni BarassiGiovanni Barassi, PhD, Università „G.d’Annunzio”-Chieti-Pescara

Title of the lecture:
Koordynator kierunku fizjoterapia na uniwersytecie "G. d'Annunzio" w Chieti. Ukończył studia licencjackie z fizjoterapii, magisterskie z zakresu nauk o kulturze fizycznej; jest doktorem nauk stosowanych i technologii w medycynie rehabilitacyjnej.

Główny obszar badań naukowych: medycyna fizyczna i rehabilitacja; manualna terapia nerwowo-mięśniowa.
dr Barbara Sokołowskadr Barbara Sokołowska

Temat prelekcji: Humanista przy stole
Barbara Sokołowska, ur. 1967 r. w Jaśle, doktor nauk humanistycznych. Na co dzień nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle; wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, zajmuje się etyką, bioetyką, kulturą i filozofią.

Z zamiłowania krytyk literacki. Publikowała w „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazie”, „Twórczości”, współpracuje z „Toposem”. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymała Nagrodę Miasta Jasła.
Dr Elżbieta Trylińska -Tekielska

Temat prelekcji: Predyktory wyboru studiów fizjoterapii w grupie studentów WSR. Badania langitudinarne 2011-2016.
Dr Elżbieta Trylińska-Tekielska, zajmuje się psychologią kliniczną, psychologią osobowości, psychologią traumatologiczną. Na co dzień wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Od 15 lat pracuje jako psycholog hospicyjny oraz koordynator wolontariatu hospicyjnego. Jej zainteresowania to przede wszystkim szeroko pojęta psychologia, ale również muzyka i sport.
dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowskadr n. o zdr. Agnieszka Kozioł Kozakowska

Temat prelekcji: Kardioprotekcyjny wpływ diety bogatej w warzywa i owoce i soki
Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka prac z dziedziny dietetyki, żywienia człowieka, public health nutrition.

Ekspert w kampaniach żywieniowych w Polsce i w Europie, aktywnie wspiera promocję zdrowego sposobu żywienia pacjentów i ich rodzin.
dr Marek Łypdr Marek Łyp

Temat prelekcji: Rozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
Doktor Marek Łyp, Prodziekan ds. Nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Współpracował przez wiele lat z Wydziałem Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Rehabilitacji WUM.

Jest autorem i współautorem ponad 150 różnego rodzaju prac z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Prowadził zajęcia z lekarzami i fizjoterapeutami specjalizującymi się w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Jest promotorem ponad trzystu prac licencjackich i magisterskich studentów fizjoterapii i nauk o zdrowiu.
dr Iwona Stanisławskadr Iwona Stanisławska

Temat prelekcji: Rozwój nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji
Doktor Iwona Anna Stanisławska, przez wiele lat zajmowała się śródbłonkiem naczyniowym w różnych modelach zapalenia w Katedrze Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym i organelli komórkowych. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Dietetyki w WSR w Warszawie.