Koszt uczestnictwa:

40 zł brutto
Studenci WSR: 20 zł brutto

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik ma 7 dni na dosłanie potwierdzenia wpłaty, w innym przypadku zostanie wykreślony z listy uczestników.

Dane do wpłaty:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego:
58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule:
Konferencja dietetyczna, imię i nazwisko.

Imię i nazwisko: (wymagane)

Telefon: (wymagane)

Adres e-mail: (wymagane)

Student:
TakNie

Nazwa uczelni:

Treść wiadomości:

Zgoda na przetwarzanie danych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych konferencji międzynarodowej przez organizatorów konferencji. [/acceptance]